Explosieven Onderzoek van Driel

Het beheersen van risico's ontstaan door Ontplofbare Oorlogsresten met gezond verstand !


Even voorstellen:

Explosieven Onderzoek van Driel

In maart 1994 ben ik begonnen in het werkveld van Ontplofbare Oorlogsresten, een bijzonder vakgebied waar in de afgelopen jaren veel veranderingen hebben plaats gevonden. Het stoppen van de inzet van de EODD in 1998 bij zoekacties. Het pionieren op het gebied van wet-en regelgeving met uiteindelijk het tot stand komen van de BRL- Opsporen Conventionele Explosieven in 2005.

Het begin van een enerverende reis die uiteindelijk geleid heeft tot een volwassen werkveld, waarbij kwaliteit en veiligheid voorop staat.


Mijn voorgeschiedenis.

Mijn voorgeschiedenis ligt in de Civiele Techniek, waarbij ik mooie projecten heb mogen realiseren in de Rotterdamse havens, zoals de 1e containerterminal op de Maasvlakte of grote binnenstedelijke reconstructies zoals de Spuiboulevard in Dordrecht en veel gemeentelijke projecten in de Hoekse Waard, Krimpenerwaard en Rotterdam. Ook heb ik projecten mogen uitvoeren in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nigeria. 


Het  opsporen van ontplofbare munitie

Vanaf 1994 heb ik achtereenvolgens in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden mooie projecten gemaakt, op het gebied van Ontplofbare Explosieven. Begonnen als hoofd-bedrijfsbureau, belast met inkoop en planning. Vervolgens als bedrijfsleider interessante zoekacties uitgevoerd, zoals de blindganger in de Kinkerstraat in Amsterdam, wat de eerste bom was die door de EOD werd gedemonteerd met hulp van een watersnijder. Ook grote gebieden van Schiphol en vliegveld Ypenburg met diverse ruimingen, en diverse vliegtuigbergingen.


Aanleidingsonderzoek

Het is voor veel partijen nog onduidelijk wanneer er nu sprake is van een verhoogd risico door resten uit WO2, of wanneer moet ik nu welk onderzoek  uitvoeren. EOvD kan u snel en helder duidelijk maken wat de wettelijke basis is voor welk onderzoek. Als eerste zal er een aanleiding moeten zijn. Is er ergens een bron die duidelijk maakt dat het graven of bouwen op een specifieke plek een risico met zich mee brengt, en hoe staat dat risico in verhouding tot de werkzaamheden die daar plaats gaan vinden. Dit proces is het begin van de Risico Inventarisatie, die voor aanvang van een project gemaakt moet worden. Het is dus van belang dat dit integraal beschouwd wordt. Door de jaren ervaring in de civiele techniek, is EOvD goed in staat die beoordeling te doen.


Vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten

Het onderzoeken van een gebied (land of water) op de mogelijkheid van het aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten is een specialistische activiteit. In Nederland zijn een aantal onderzoeksbureaus die voldoen aan de kwaliteit die u als opdrachtgever nodig heeft. Door de jarenlange ervaring van EOvD zijn wij in staat u van deskundig advies te voorzien in de keuze van onderzoeksbureau, waarbij vooral gelet wordt op de afbakening van verdacht gebieden.


Risico analyse Ontplofbare Oorlogsresten

EOvD kan u goed adviseren in het maken van een risico analyse in relatie met Ontplofbare Oorlogsresten. Een aantal elementen spelen een rol in een goede analyse. De naoorlogse geschiedenis moet helder in beeld gebracht worden waarbij er vastgesteld moet worden op welke diepte ten opzicht van het huidige maaiveld iets aanwezig kan zijn. Er moet in het vooronderzoek een beargumenteerde afbakening van het verdacht gebied gemaakt zijn. Ook een verwachting van type explosieven en hoeveelheden is van belang. Deze elementen worden beschouwd in relatie tot uw plannen, bijvoorbeeld grondwerk of heiwerk, waarbij ook gekeken wordt naar de processen die dan plaats vinden in relatie met de verwachtte aanwezigheid van explosieven. 

Ook zal er in relatie met de verwachtte aantallen een proportionele aanname moeten zijn van de kans op aantreffen van een explosief.


Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Het detecteren van objecten in de grond word gedaan met verschillende detectietechnieken, bij diep gelegen blindgangers is het een uitdaging om dit op een kwalitatief goede manier uit te voeren. EOvD is jaren betrokken geweest bij de ontwikkeling van technieken en kan een juiste beoordeling van de toepasbaarheid van huidige detectietechnieken.

E-mailen
Bellen
LinkedIn